Historie
 • 05/03-2011
  Ved Luthersk Mission Bornholms Afdelingsmøde blev den kirkelige situation i folkekirken vendt og der var nogle der gav udtryk for at de ønskede at forlade folkekirken, hvis der var et alternativ.
   
 • 24/11-2011
  Afdelingsstyrelsen for Bornholms afdeling vender ved deres møde forventningen om at der indføres et vielsesritual for homoseksuelle i Folkekirken og beslutter at agere positivt hvis nogle i Luthersk Mission ønsker at starte en frimenighed.
   
 • 25/01-2012
  Afdelingsstyreslen konstatere, at der i disse måneder er en bevægelse i gang hos nogle LM’ere også på Bornholm i retning af, at indførelse af et ritual for indgåelse af ægteskaber mellem homofile i Folkekirken, vil skabe en ny situation også på Bornholm. Afdelingsstyreslen ønsker at sikre at der skabes solide alternativer som sikrer at LMs kald og opgaver kan videreføres ud fra de åndelige idealer som er vores, når/hvis behovet opstår.
   
 • 03/03-2012
  Forholdet til folkekriken og et formodet vielsesritual blev diskuteret ved Luthersk Missions Afdelingsmøde på baggrund af et indkommet spørgsmål "Hvordan stiller afdelingsmødet sig til udsigten til vedtagelsen af et vielsesritual for homofile par i Folkekirken?" På mødet blev det lagt op til LM kredsene at vende hvordan stemningen var i hver kreds.
   
 • 29/03-2012
  På baggrund af Afdelingsmødet besluttede Afdelingsstyreslen at udarbejde et forslag til vedtægter, form og struktur for hvordan en LM-frimenighed på Bornholm kunne se ud. Foråret skal bruges til at finde ud af om der skal arbejdes udelukkende på én frimenighed for hele øen eller om der er kredse der ønsker at ændre status til frimenighed.
  Det blev også besluttet at lave en rådslagning med Luthersk Missions prædikanter og at lave et informationsmøde d. 19. juni 2012
   
 • 16/04-2012
  Repræsentantskabet i Luthersk Mission var samlet og det viste sig at stort set alle LM kredse på en eller anden måde har gang i en snak om hvordan folk forholder sig, og hvor mange der vil bruge et tilbud om en frimenighed.
   
 • 22/05-2012
  Afdelingsstyrelsen afsluttede arbejdet med udarbejdelse af et kommissorium som vil ligge til grundlag for det videre arbejde frem mod stiftelse af frimenighed(er).
   
 • 16/06-2012
  Der blev holdt orienteringsmøde i Østermarie omkring dannelse af en frimenighed. Der var et overvældende fremmøde på 150 personer. Mange var rigtigt positive, og det stod efter da fast at der skulle etableres en frimenighed.
  Der blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af Helene & Niels Andersen (Rønne), Helle & Finn-Arne Munk (Nexø), Ruben Elleby (Aakirkeby), Kenneth Gudbergsen (Østerlars), Birger Pedersen (Rønne) og Lars Finn Holm (Nexø). Udvalges kaldes ATOF.
   
 • 03/07-2012
  ATOF holder sit første møde, og det besluttes at arbejde på en stiftende generalforsamling i nov, og første gudstjenester i starten af 2013
   
 • 30/08-2012
  Afdelingsstyrelsen støtter op om den linje der er lagt fra ATOF og opfodre til at arbejde videre.
   
 • 14/09-2012
  ATOF har spurgt rundt i LM kredsene om hvor mange der vil bakke op om en frimenighed og her er der kommet en tilbagemelding på at ca. 20 vil melde sig ind i en frimenighed men at mange afventer et mere konkret udspil. Der blev fastlagt en dato for stiftende generalforsamling samt at første gudstjeneste skal være d. 27. jan. 2013
   
 • 04/10-12
  Repræsentantskabet har igen en frimenighed på dagsordnen. Efter vedtagelsen af et vielsesritual for homofilie i Folkekirken er stemningen over for en frimenighed meget positiv. Flere mener at det er vigtigt at der bliver et alternativ til dem der har meldt sig ud af Folkekirken.
   
 • 15/10-2012
  ATOF er samlede og får lavet dagsorden mv. til generalforsamlingen. Vedtægterne er kommet på plads 
   
 • 01/11-2012
  ATOF er samlede og er gået igang med det mere konkrete omkring gudstjensterne. Der tales liturgi, rammer mv.
   
 • 19/11-2012
  Stiftende generalforsamling. 65 personer mødte frem og 51 meldte sig ind som medlemmer. Generalforsamlingen vedtog at navnet på frimenigheden skal være Kirken på Klippen - Luthersk Missions Frimenighed, Bornholm.
  Som Menighedsledelse blev Birger Pedersen, Finn Andersen og Kenneth Gudbergsen valgt.
   
 • 05-12-2012
  Menighedsledelsen og arbejdsudvalget ATOF holdt fælles møde, og planlægningen af første gudstjeneste er i fuld gang.
   
 • 13/12-2012
  Afdelingsstyrelsen godkender Kirken på Klippens vedtægter, og optager dermed frimenigheden som en del af Luthersk Mission.
   
 • 29/12-2012
  Menighedsledelsen beslutter sammen med LM Østermarie at renovere mødesalen i Østermarie, og lave den klar til gudstjeneste
   
 • 27/01-2013
  Åbningsgudstjeneste for Kirken på Klippen. 150 personer mødte op ved første gudstjeneste i frimenigheden, og gjorde dagen til en festlig dag. Menighedslederne Birger Pedersen, Finn Andersen og Kenneth Gudbergsen blev af afdelingsstyrelsen på Bornholm indsat under håndspålæggelse.
   
 • 24/2-2013
  Kirken på Klippen afholdt sin første ordinære generalforsamling, hvor Menighedstjenerne Bodil Poulsen og Niels Chresten Andersen blev indsat. Der var stor opbagning blandt medlemmerne til det man havde gjort, og menighedsledelsen blev opfordret til at fortsætte det fine arbejde.
   
 • 1/4-2013
  Kirken på Klippen afholdt for første gang en lovsangsgudstjeneste. Gudstjenesten bestod af lovsang, frit vidnesbyrd, og medvirken af koret By Grace. 220 personer mødte op til en fantastisk gudstjeneste.
   
 • 12/1 2014, Første gudstjeneste i Nexø
  Kirken på Klippen udvider sine aktiviteter ved også at afholde gudstjenester i Nexø. Disse afholdes den anden søndag om måneden.
 • 26/1 2014 Første dåb.
  Kirken på Klippen har barnedåb for første gang i Østermarie.

  23/2 2014 Ny leder og tjenere
  I forbindelse med, at der også afholdes gudstjenester i Nexø, udvides menighedsledelsen med et ekstra medlem: Finn-Arne Munk, Nexø. Som menighedstjenere i Nexø, blev Lone og Jens Mouridsen, Helle Munk (børneforkynder), Elisabeth (lovsangsleder) og Brian Krak indsat. Alle fra Nexø.

  En lidt forsinket indsættelse blev der også af Helene Andersen(børneforkynder) og Bolette Rasmussen(lovsangsleder), som menighedstjenere i Østermarie.

  22/2 2015 Udskiftning i menighedsledelsen
  Birger Pedersen trækker sig som medlem af menighedsledelsen. Nyvalgt bliver Thomas Poulsen.

  Bodil Poulsen trækker sig som menighedstjener. Der kan ikke findes nogen afløser, derfor bliver Bodils opgaver uddelegeret til hele menigheden til en fælles opgaveløsning.

  4/3 2015 Ny konstituering i menighedsledelsen
  Menighedsledelsen konstituerer sig med følgende ændringer: Finn Erik Andersen bliver ny formand, og Thomas Poulsen bliver ny næstformand.

  Ved samme møde bliver der besluttet, at som medlem er det muligt at få begravelseshjælp af kirken.

  2/4 2015 Skriftemålsgudstjeneste
  Kirken på Klippen afholder sin første skriftemålsgudstjeneste.Opdateret: 31/05-2016
© Kirken på Klippen 2012 - Svanekevej 23, 3751 Østermarie
MusikarbejdetPeterskolenLUMI-RadioLutherskLutherskLutherskDavdiskolenLutherskNoraLUMILutherskLutherskNodebasen.dkLM-Kids